fbpx

מדיניות החזרה וביטולים

ביטול עסקה יתאפשר על פי דין ובכפוף לחוק הגנת הצרכן.

×   ניתן לבטל עסקה מיום עשיית העסקה ועד 14 יום מיום קבלת הפריט.

×   במקרה של ביטול עסקה חלה חובה על הצרכן להחזיר את הפריט למקום העסק על חשבון הצרכן. כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית, לא נפתח ולא נעשה בו שימוש.

×   בוטלה עסקה – הסכום ששולם על ידי הצרכן עבור העסקה יוחזר לצרכן בניכוי דמי ביטול בשווי 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ (הנמוך מביניהם), תוך 14 יום מיום החזרת הפריט על ידי הצרכן לחברה.

×   צרכן המבקש לבטל עסקה ימסור הודעת ביטול באמצעות דוא"ל/ פקס/ מכתב. אין לראות בהודעת הביטול כאישור לביטול העסקה. ביטול עסקה יכנס לתוקף רק לאחר אישור החברה.

×   עסקה בנוגע למוצרים אשר יוצרו במיוחד עבור הצרכן (לרבות: וילונות ובדי ריפוד שנחתכו ו/או נתפרו במיוחד עבור הצרכן) ניתן יהיה לבטל אך ורק בתוך 3 ימים ממועד ביצוע ההזמנה.

Top auto Scroll button
he_ILHE
דילוג לתוכן