fbpx

מדיניות החזרה וביטולים

ביטול עסקה יתאפשר על פי דין ובכפוף לחוק הגנת הצרכן.

×   ניתן לבטל עסקה מיום עשיית העסקה ועד 14 יום מיום קבלת הפריט.

×   במקרה של ביטול עסקה חלה חובה על הצרכן להחזיר את הפריט למקום העסק על חשבון הצרכן. כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית, לא נפתח ולא נעשה בו שימוש.

×   בוטלה עסקה – הסכום ששולם על ידי הצרכן עבור העסקה יוחזר לצרכן בניכוי דמי ביטול בשווי 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ (הנמוך מביניהם), תוך 14 יום מיום החזרת הפריט על ידי הצרכן לחברה.

×   צרכן המבקש לבטל עסקה ימסור הודעת ביטול באמצעות דוא"ל/ פקס/ מכתב. אין לראות בהודעת הביטול כאישור לביטול העסקה. ביטול עסקה יכנס לתוקף רק לאחר אישור החברה.

×   עסקה בנוגע למוצרים אשר יוצרו במיוחד עבור הצרכן (לרבות: וילונות ובדי ריפוד שנחתכו ו/או נתפרו במיוחד עבור הצרכן) ניתן יהיה לבטל אך ורק בתוך 3 ימים ממועד ביצוע ההזמנה.

× לידיעת לקוחותינו, הבהרנו את מדיניות ביטול עסקאות מכר מרחוק של טפטים באופן המאפשר לבטל הזמנות טפטים לפי החוק. לידיעתך, ככל שרכשת אצלנו עד ליום 11.12.19 מוצר מסוג זה בעסקת מכר מרחוק והוא שמור אצלך ללא שנעשה בו שימוש ואתה מעוניין להחזירו, הנך זכאי לבטל את העסקה בגינו, להחזירו ולקבל את כספך בחזרה.

Top auto Scroll button
he_ILHE
דילוג לתוכן